Các Khóa Học Tiếng Anh Online Cho Bé 6 - 10 Tuổi

Trung Tâm Tiếng Anh Trực Tuyến iSpeak

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tiếng Anh đang trở thành ngôn ngữ toàn cầu, được sử dụng phổ biến trên thế giới để phục vụ nhu cầu giao lưu kinh tế, văn hóa – xã hội. Chính vì thế, tiếng Anh là một phương tiện thiết yếu để mỗi cá nhân phát triển bản thân, tăng cường khả năng hội nhập Quốc tế.

Nhận thức được điều đó, iSpeak luôn coi việc phát triển năng lực Tiếng Anh của các học viên là mục tiêu quan trọng nhất.. Bộ giáo trình “Oxford Read and Discover” cho học sinh tiểu học được iSpeak sử dụng để phát triển cả 2 kĩ năng Đọc – Viết  của trẻ cũng như phát triển cả những kiến thức về khoa học xã hội và kĩ năng khác trong cuộc sống