Cách Sử Dụng Thì Hiện Tại Tiếp Diễn trong tiếng anh

Cách Sử Dụng Thì Hiện Tại Tiếp Diễn trong tiếng anh. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) là bài học tiếp theo về thì tiếng Anh mà chắc chắn các bạn cần hiểu thật kỹ và ghi nhớ. Trong bài viết này các bạn sẽ nắm vững khái niệm, công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn. Để củng cố kiến thức thì hiện tại tiếp diễn vững chắc nhất các bạn nên làm những bài tập sau khi học lý thuyết nhé!

Cách Sử Dụng Thì Hiện Tại Tiếp Diễn trong tiếng anh

 

1. Công thức Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Câu Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)

Ta thấy động từ trong câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cần phải có hai thành phần là: động từ “tobe” và “V-ing”. Với tùy từng chủ ngữ mà động từ “to be” có cách chia khác nhau.

Ví dụ:

a) They are watching TV now. (Bây giờ chúng đang xem TV.)

b) She is cooking with her mother. (Cô ấy đang nấu ăn với mẹ của cô ấy.)

c) We are studying English. (Chúng tôi đang học Tiếng Anh.)

Câu Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)

Đối với câu phủ định của thì hiện tại tiếp diễn, ta chỉ cần thêm “not” vào sau động từ “tobe” rồi cộng động từ đuôi “–ing”.​

Ví dụ:

a) I am not listening to music at the moment. (Lúc này tôi đang không nghe nhạc.)

b) My sister isn’t working now. (Chị gái tôi đang không làm việc.)

c) They aren’t watching the TV at present. (Hiện tại họ đang không xem TV.)

Câu Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

Đối với câu nghi vấn, ta chỉ việc đảo động từ “tobe” lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:

a) – Are you doing your homework? (Con đang làm bài tập về nhà phải không?)

– Yes, I am./ No, I am not.

b) – Is he going out with you? (Anh ấy đang đi chơi cùng cậu có phải không?)

– Yes, he is./ No, he isn’t.

c) Are they studying English? (Họ đang học tiếng Anh à?)

– Yes, they are./ No, they aren’t.

2. Cách sử dụng Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

 • Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói (E.g: The children are playing football now.)
 • Diễn tả hành động đang diễn ra nhưng không nhất thiết xảy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job)
 • Diễn tả 1 sự than phiền với hành động lặp đi lặp lại nhiều gây khó chịu, bực mình. Trong trường hợp này, câu thường có trạng từ tần suất “always”. (E.g : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.)
 • Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước (E.g: I am flying to Thailand tomorrow.)

Lưu ý quan trọng cần biết:

Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, …

Ví dụ:

 • I am tired now.
 • He wants to go for a cinema at the moment.
 • Do you remember me?

3. Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

 1. Trong câu có trạng từ chỉ thời gian

 • now: bây giờ
 • right now: ngay bây giờ
 • at the moment: lúc này
 • at present: hiện tại
 • at + giờ cụ thể (at 12 o’lock)

Ví dụ:

 • I am not listening to music at the moment. (Lúc này tôi đang không nghe nhạc)
 • It is raining now. (Trời đang mưa)

2. Trong câu có các động từ

 • Look! (Nhìn kìa!)
 • Listen! (Hãy nghe này!)
 • Keep silent! (Hãy im lặng!)

Ví dụ:

 • Look! The train is coming(Nhìn kia! Tàu đang đến.)
 • Look! Somebody is trying to steal that man’s wallet. (Hãy nhìn xem! Người kia đang cố ăn cắp ví tiền của người đàn ông đó.)
 • Listen! Someone is crying(Nghe này! Ai đó đang khóc.)
 • Keep silent! The baby is sleeping(Hãy giữ yên lặng! Em bé đang ngủ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *